De verschillende functies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordjes of vlaggendrager

Elke schutterij dient te worden voorafgegaan door een geüniformeerde jongen of meisje met een groot bord of klein vaandel: de bordjesdrager.  Op dat bord of het klein vaandel staat tenminste vermeld; de naam van de vereniging en het optochtnummer. Omdat de bordjesdrager tevens mededingt voor prijzen, controleert de jury o.a. of hij of zij niet te ver voor de groep uitloopt en geen overdreven passen maakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamboer-maître (in de rang van sergeant -majoor)

Tamboer-maître en het drum- en fluitkorps zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Met zijn passen-ritme en kaarsrechte houding oogt deze persoon als een echte militair.  Ook de behendigheid die hij of zij toont bij het maken van de bewegingen met de stok mag gezien worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het drum- en fluitkorps (ook met diverse onderofficiersrangen)

De (jeugd) leden van het drum- en fluitkorps lopen direct achter de tamboer maitre.  

Zij zijn de ritmesectie van de schutterij en maken gebruik van snare-drums, tenor trommen, de dikke trom, dwarsfluit en kleine fluit om tijdens het marcheren diverse marsen ten gehore te brengen. Aan de hand van de marsen kan de schutterij in de maat blijven lopen..

 

De marketensters

Het idee van marketentsters of zoetelaarsters is afgeleid van de vrouwen die in vroegere tijden achter de legers aantrokken en o.a. etenswaren en drank verkochten aan de militairen. De marketenster was getrouwd met 1 van de schutters. Sinds 1973 hebben de Limburgse schutterijen weer officiële marketentsters in uniform, die ook aan wedstrijden deelnemen. Het begrip is afgeleid van markentare, dat 'verkopen' betekent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaandeldrager (in de rang van vaandrig)

Deze persoon draag het herkenningsteken van een schutterij, het vaandel.

Op dit bijzondere stuk staat onder meer vermeld; de naam van de vereniging, meestal het jaar van oprichting en vaak een afbeelding van de beschermheilige of schutspatroon.

 

Koningspaar en keizerspaar (de koning krijgt de rang van kapitein)

Het Konings- of Keizerspaar vertegenwoordigd de schutter die tijdens het koningsschieten of vogelschieten de vogel heeft afgeschoten. De Koning die drie maal achterelkaar de vogel heeft afgeschoten wordt Keizer.

 

Officieren (in de rang van generaal, luitenant kolonel, majoor, 1e en 2e luitentant)

Achter het Koningspaar marcheren de officieren, als opvolgers van aloude schutten- of broedermeesters. Het zijn personen die binnen een schutterij hun sporen hebben verdiend. Naast de colonne loopt de commandant in de rang van kapitein.

 

Geweerdragers (ook met diverse onderofficiersrangen)

Achter de officieren marcheren de schutters of soldaten. Het zijn geüniformeerde leden die geen deel uitmaken van een ander onderdeel van de schutterij.

 

Hospitaalsoldaat

De hospitaalsoldaat heeft een functie die te vergelijken is met de huidige BHV'er in het bedrijfsleven. Hij of zij verzorgt de leden van de schutterij en zorgt ervoor dat in geval van nood, de eerste hulp wordt verleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschermheer (in burgerkledij)

Deze ere-functie wordt bekleed door een bekend persoon uit de gemeente en maakt gebruik van zijn netwerk om de schutterij te vertegenwoordigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De buksemeester

De buksemeesters zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de buks. Zij zorgen ervoor dat de schutters, met een ingeschoten en betrouwbare buks, kunnen deelnemen aan de verschillende schietwedstrijden. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de schutters worden geïnstrueerd en gerust worden gesteld zodat de bulkes van de schietboom worden afgeschoten.

 

De dirigent

De dirigent is verantwoordelijk voor de begeleiding van de (jeugd) leden van het drum- en fluitkorps. Wekelijks wordt er geoefend om de diverse muziekstukken te spelen en worden de jeugdleden met een persoonlijk ontwikkelplan naar een hoger niveau getild. 

Onze beschermheer, dhr. Martijn van Helvert.

Deelname aan activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verspreid door het schuttersseizoen, vinden diverse activiteiten plaats waaraan de schutterij deelneemt.

 

De eigen activiteiten

Om de onderlinge band in de schutterij te verstevigen, organiseert de activiteitencommissie diverse bijeenkomsten voor de leden van de schutterij. Daarbij worden de jeugdleden natuurlijk niet vergeten, want zij hebben tenslotte de toekomst en zorgen ervoor dat de schutterij kan blijven voortbestaan!

 

Iedere vrijdagavond oefenen!

Om de schietvaardigheid te behouden, wordt tijdens het zomer-seizoen, iedere vrijdagavond geoefend met het schieten op de bölkes. Deze bölkes, zwarte blokjes van 15x15x15 mm en 10x10x10mm, zijn met kleine stokjes verbonden aan een lat en moeten door de schutters worden afgeschoten. Op basis  van de resultaten tijdens het oefenen, worden de zestallen geselecteerd die tijdens de verschillende schuttersfeesten (Bondsfeest, OLS en ZLF) namens de schutterij de eer mogen verdedigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het koningsvogelschieten

Traditioneel wordt op 2e pinksterdag op de vogel geschoten. De mannelijke leden kunnen dan laten zien of zij het waard zijn om hun schutterij als Koning te vertegenwoordigen. 

 

Het damesvogelschieten

Eén keer per jaar schieten de vrouwelijke leden op de vogel. Degene die de vogel afschiet mag zich 1 jaar Koningin noemen. Helaas staan de reglementen het nog niet toe, dat de Koningin een officiele functie krijgt toebedeeld tijdens het schutterseizoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het jeugdvogelschieten

Eén keer per jaar mag de jeugd zich bewijzen met het luchtdrukgeweer om te laten zien wie zich jeugd kampioen mag noemen. In tegenstelling tot de volwassen leden, schieten de jongens en meisjes gezamelijk om te bepalen wie zich koning of koningin mag noemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke kampioenschappen

Eén keer per jaar maken alle volwassen leden onderling uit, wie zich persoonlijk kampioen van de vereniging mag noemen. Tijdens diverse schieterondes, op grote en kleine bulkes, wordt net zolang geschoten totdat 1 deelnemer overblijft.

 

 

Activiteiten in de eigen gemeente

Om de bewoners van de gemeente Nieuwstadt te danken voor hun (financiële) ondersteuning, neemt de schutterij deel aan activiteiten die door de kerk of de bewoners zelf zijn georganiseerd. Zo neemt de schutterij deel aan de processie (kermiszondag), de installatie van prins Carnavalhet begeleiden van Sint Maarten op 11 november en het inhalen van St. Nicolaas. Tevens wordt op verzoek van familie een serenade gebracht tijdens een 50 of 60 jarig huwelijksjubileum of andere belangrijke gebeurtenissen. Daarnaast vind er een uitwisseling plaats van vrijwilligers die andere verenigingen, zoals de voetbalclub FC RIA, harmonie Les Amis Réunis of de carnavalsvereniging De Foetelaers, ondersteunen tijdens door hun georganiseerde activiteiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten binnen de schuttersbond (Schuttersbond Eendracht Born - Echt e.o.)

Iedere schutterij is periodiek verantwoordelijk om in hun eigen dorp een Bondsfeest te organiseren. Tijdens die drie of vier bondsfeesten wordt onderling strijd geleverd om aan het einde van het seizoen te kunnen bepalen wie de beste schutterij van dat seizoen wordt. Naast het schieten op de schietboom, worden de jeugd solisten beoordeeld op hun uitvoering van een schuttersmars op bijvoorbeeld de trom, kleine fluit, lira of snare-drum. Tevens vinden jureringen plaats van het koningspaar, de marketensters, de hospitaalsoldaat en de generaal. Tijdens het Bondsfeest wordt in optocht door de gemeente gemarcheerd en wordt door een deskundige jury gelet op de houding, in de maat marcheren en het uitvoeren van de diverse commando's die gegeven worden door de commandant.

 

Activiteiten tijdens het OLS (Oud Limburgs Schuttersfeest)

Tijdens "den ouwe Limburger" zoals het OLS ook wordt genoemd, nemen alle aangesloten schutterijen van de OLS federatie deel. Het OLS vindt altijd plaats op de eerste zondag in juli.

Naast de schutterijen en gildes uit Nederlands Limburg nemen ook schutterijen en gildes uit Belgisch Limburg deel. Dat betekent dat er 152 schutterijen en gildes strijden om "den Um". De term "den Um" is ontstaan door de uitspraak: "wij zijn als laatste overgebleven bij het afschieten van de bölkes". (Veer hubben um).                                                                                                          

 

De schutterij die als laatste overblijft heeft de eer om het volgende OLS te organiseren. 

Naast het schieten op de bölkes, worden dezelfde wedstrijdelementen beoordeeld als tijdens een Bondsfeest. 

 

Activiteiten tijdens het ZLF (Zuid Limburgse Federatiefeest)

Onder de vlag van Zuid Limburgse Schutters Federatie (ZLSF), vindt jaarlijks het ZLF plaats. Het ZLF wordt twee weken na het OLS georganiseerd door een vantevoren aangewezen schutterij uit één van de aangesloten Schuttersbonden; Schuttersbond Sint Gerardus, Schuttersbond Born-Echt e.o. en de Rooms Katholieke Zuid-Limburgse Schuttersbond. Qua opzet is het ZLF hetzelfde georganiseerd als het OLS, maar dan met minder deelnemende schutterijen.

De ZLSF is ook verantwoordelijk voor het organiseren van het Limburgs Dames Schuttersfeest.