Wil jij lid worden van onze Schutterij?

 
 
 
 
Als je lid wilt worden van onze Schutterij, kun je je aanmelden bij onze secretaris.
 
Je bent van harte welkom tijdens onze oefen-avonden die plaatsvinden op onze Schuttersweide aan de Sluisbeekweg. Tijdens de oefenavonden kun je de sfeer proeven en kennismaken met de andere leden. Tijdens het zomerseizoen starten we om 19.00 uur met het zware buksschieten. Tijdens het winterseizoen starten we om 19.30 uur met het luchtbuksschieten.
 
Wij kennen drie categorien leden:
 
Jeugd-leden t/m 17 jarige leeftijd. Zij betalen jaarlijks € 15.- contributie.
 
Leden vanaf 18 jarige leeftijd. Zij betalen jaarlijks € 30.- contributie.
 
Steunende leden, niet aan leeftijd gebonden. Zij betalen jaarlijks € 35.- contributie.
 

 
 
 

Bespeel je al een muziekinstrument of wil je een muziekinstrument leren bespelen?

 

Dan kun je deel gaan uitmaken van ons drum- en fluitkorps. Samen met de dirigent en de tambour-maître wordt een leerprogramma vastgesteld.  Ben je al lid (geweest) van een schutterij, fanfare of harmonie? Dan wordt in onderling overleg bekeken hoe jouw verkorte leerperiode word ingevuld. Na de leerperiode wordt door de tambour-maître en het bestuur bepaalt wanneer je in uniform kunt deel kunt nemen aan alle activiteiten.

 

Heb je gevoel voor ritme, dan kun je deel gaan uitmaken van de groep geweerdragers. Samen met de commandant wordt een leerprgramma vastgesteld om de geweerexercitie onder de knie te krijgen. Ben je al lid (geweest) van een schutterij, fanfare of harmonie of heb je ervaring opgedaan als (beroeps) militair? Dan wordt in onderling overleg bekeken hoe een verkorte leerperiode word ingevuld. Na de leerperiode wordt door de commandant en het bestuur bepaalt wanneer je in uniform kunt deelnemen aan alle activiteiten.

 

Uiteraard kun je ook in aanmerking komen om aan de slag te gaan als marketenster of kun je je aanmelden voor andere functies binnen onze Schutterij. Zo zijn er verschillende commissies die, in overleg met het bestuur, zorgdragen voor het reilen en zeilen van de schutterij in bijvoorbeeld de kantine, het organiseren van eigen activiteiten, sponsoring, het onderhouden van de geweren, uniformen, rekken en de website.