Bestuur

Voorzitter

 

Thei Veugelers

 

Secretaris

 

Jac Vrancken

 

Penningmeester

 

Thei Veugelers

Vice - voorzitter

 

Geert Meisen

 

2e secretaris

 

Richard Meisen

 

2e penningmeester

 

Frank Hautvast

Bestuursleden

 

Jo Simon

 

Math Verheijen

Wil van Velthoven

Wim Hansen