Belangrijke gebeurtenissen

Op maandag 16 mei, tijdens het traditionele Koningsvogelschieten, heeft Andre Peters voor het 2e achtereenvolgende jaar, de Vogel afgeschoten. Tijdens een spannende wedstrijd was Andre de gelukkige die na 119 schoten het volgende seizoen voor het Keizersschap kan gaan!
Foto's van deze bijzondere dag zijn terug te vinden op onze Facebookpagina!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zondag 24 januari 2016 is tijdens een plechtige mis, in de St. Laurentius kerk in Spaubeek, onze generaal Zef Cleven opgenomen in de 'Edele Eed Broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus'
De plechtige mis werd geleid door de Groot-Prior Rode Leeuw van Limburg, pastoor Hemels. Door middel van een zwaardslag, uitgevoerd door de Grootmeester, dhr. Ger Koopmans, werd de heer Zef Cleven opgenomen in de Orde van de Rode Leeuw.
 
Dhr. Zef Cleven is al vele jaren actief voor Schutterij Broederschap van Sint Jan, o.a. als voorzitter en lid van diverse commissies. Verder is hij vice voorzitter van CV De Foetelaers.

Op maandag 25 mei 2015 reikte burgemeester Jos Hessels van de gemeente Echt - Susteren een Koninklijke Onderscheiding uit aan onze voorzitter, dhr. Thei Veugelers  (geboren 23 januari 1953). Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Uitreiking vond plaats ter gelegenheid van het  Koningsvogelschieten van Schutterij Broederschap St. Jan Nieuwstadt.

 

De heer Thei Veugelers is al vele jaren actief als vrijwilliger. Zijn verdiensten hebben onder meer betrekking op zijn (bestuurlijke) activiteiten voor Schutterij Broederschap van St. Jan in Nieuwstadt. De functie van penningmeester (1991-heden) combineert hij vanaf 2008 met het voorzitterschap. Daarbij draait hij als kantinebeheerder zelf kantinediensten en is hij mede verantwoordelijk voor het onderhoud van de schuttersweide. Verder verricht de heer Veugelers ook voor andere verenigingen in Nieuwstadt de nodige hand- en spandiensten, en is hij als voorzitter en penningmeester actief bij de Spaarclub van Café De Piep. In het verleden was de heer Thei Veugelers in Nieuwstadt (bestuurlijk) actief voor carnavalsvereniging CV De Foetelaers en Voetbalclub FC Ria.

 

 

 

 

 

Op vrijdag 24 april 2015 heeft mevrouw Jeanny Friedrichs een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Jos Hessels van de gemeente Echt - Susteren.

 

Mevrouw Jeanny Friedrichs is nagenoeg 40 jaar actief als vrijwilliger. Haar verdiensten hebben onder meer betrekking op haar activiteiten voor Schutterij Broederschap van St. Jan (1976-heden) en de Heemkunde Vereniging in Nieuwstadt. Daarnaast is zij al vanaf 1980 actief in de gemeentelijke politiek. In eerste instantie voor het CDA en vervolgens voor Democraten (Echt-) Susteren. Daarbij zette zij zich meerdere jaren in als commissielid en als penningmeester. Voor vrouwenvereniging ZijActief Nieuwstadt maakt decoranda zich vanaf 2010 verdienstelijk als secretaris, een functie die zij ook al eens in het verleden vervulde (1985-1996). Verder is zij collectant voor verschillende landelijke goede doelen en vrijwilliger in het Hospice Mariaveld in Susteren (vanaf 2013).In het verleden was decoranda gedurende een lange periode secretaris van het Vrouwen Overleg Gemeente Susteren. Ook was ze een actief lid van Carnavalsvereniging De Foetelaers. Mevrouw Jeanny Friedrichs wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.